Pređi na sadržaj

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Imajući u vidu da se kupovina putem našeg sajta smatra kupovinom na daljinu, ovaj odeljak Uslova se odnosi na Kupce koji predstavijaju Potrošače.

Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke, odustanete od Kupoprodajnog ugovora bez navodenja razloga. U navedenom roku je potrebno da pošaljete izjavu o odustanku.

Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe bude isporučena. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošilika ili deo isporučen.

Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku ili date izjavu o odustanku na drug način pismenim putem i dostavite na našu adresu sedišta ili email: master@rockors.com.

Izjava o odustanku od Kupoprodajnog ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste je poslali TwogNation. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosacu zapisa o prijemu Vase izjave.

U slučaju da odustanete od Kupoprodajnog ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali izjavu o odustanku, uz snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu).

Proizvod možete da vratite tako što ćete ga poslati nama isključivo do isteka roka važenja proizvoda, pod uslovom da je u Vašem posedu skladišten i čuvan u odgovarajućim uslovima.

U slucaju odustanka od Kupoprodajnog ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i proizvod u ispravnom stanju, i ukoliko dostavi račun (odnosno račun-otpremnicu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. TwogNation će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primila od Potrošača, ukijučujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. TwogNation može da odloži povradaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam poslali robu.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono sto je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

U takvim slučajevima, TwogNation ima pravo da vrati umanjenu cenu.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u sledećim slučajevima:

1. Nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor.

2. Ako je u pitanju roba proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.

3. Ako je u pitanju roba koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

4. Ako je u pitanju zapečaćena robe koja se ne moze vratiti zbog zaštite zdravija ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

5. Ako je u pitanju roba koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.

6. Nakon ugovora kojima potrosač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja: ukoliko prilikom ove posete trovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za odrzavanje ili izvrsenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu.

Drawer Title
Slični proizvodi